MakeLab_Elektromiyografik ÖlçümMadde ve Akıl Etkileşimleri Laboratuvarı’nda beyin ve sinir sistemi işlevleri ve yapılanmasını araştırmak için elektron ve fotonlar kullanılır. Çalışma alanı elektriksel ve optik sinirsel uyarım ve kayıt yöntemleri geliştirmek, bu yöntemlerle fizyolojik araştırmalar yapmak, klinik uygulamalar için bilgi üretmektir. Sürdürülmekte olan çalışmalar arasında, kiplenmiş kafatası geçişli elektriksel uyarımın atılganlığa etkisi; elektriksel uyarımla duyu ve ağrı eşiği ölçüm çalışmaları, TES (transkraniyel elektriksel stimulasyon) uyarımının duyu-ağrı eşiğine ve sempatik sistem üzerine etkisinin araştırılması, beyin ve sinir sistemi cerrahisi ameliyatları esnasında nöromonitorizasyon ile takip ve omurgasızlarda karşılaştırmalı elektrofizyoloji çalışmaları sayılabilir. Bu deneysel çalışmalar için aygıt tasarımı, yapımı ve ölçüm teknikleri çalışmaları da laboratuvar etkinliklerindendir.

MakeLab’da Prof. Dr. Sacit Karamürsel yönetiminde Ezgi Tuna Erdoğan tıpta uzmanlık çalışmasını, Adnan Kurt fizyoloji doktora çalışmasını ve Ece Kocagöncü sinirbilim yüksek lisans çalışmasını sürdürmektedir.

"On Math, Matter and Mind" MAKELab web açılış: 26.04.2011 Son Güncelleme: 28.09.2011 Ziyaret Sayısı: 6345 .